Prednášky detských lekárov pre rodičov a budúcich rodičov

od autora: | 27. apríla 2011

Klub priateľov detskej nemocnice v Banskej Bystrici a Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica a Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v rámci projektu „Vzdelávanie v prospech zlepšenia starostlivosti o detských pacientov“ a pri príležitosti Medzinárodného Dňa rodiny, pozývajú na PREDNÁŠKY DETSKÝCH LEKÁROV PRE RODIČOV a BUDÚCICH RODIČOV v Centre pre rodinu, Kapitulská 21, Banská Bystrica.

Pondelok 16. mája 2011 o 17.00 hod.
Príhovor p. riaditeľa DFNsP BB/ JUDr. Rosinská

1. MUDr. Katarína Okáľová PhD, prednostka II. Detskej kliniky SZU, detská neurologička: Úloha rodičov pri psychomotorickom vývine dieťaťa

2. MUDr. Dušana Moravčíková, primárka II. Detskej kliniky SZU: Domáca liečba detí- čo môžeme zvládnuť doma a kedy treba vyhľadať lekára

 

Utorok 17. mája 2011 o 17.00 hod

1. MUDr. Zora Germanová, primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia: Pohybový vývin dieťaťa v 1. roku života, jeho súvislosť s bolesťami chrbta v budúcnosti a pohľad lekára na „stimulačné“ pomôcky

2. MUDr. Iveta Valachová, detská gastroenterologička: Výživa v batolivom veku

 

Pondelok 23. mája 2011 o 17.00 hod

1. MUDr. Pavol Omaník, detský chirurg: Najčastejšie úrazy v detskom veku

2. MUDr. Zuzana Trenčanová, lekárka, školená v laktačnom poradenstve:

Niekoľko praktických rád pri dojčení