Deň rodiny v Banskej Bystrici

od autora: | 30. mája 2011

V sobotu 28. mája sa na Námestí Š. Moysesa uskutočnila oslava Dňa rodiny, ktorú organizovalo Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v spolupráci s mestom Banská Bystrica a PKO pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. Napriek daždivému počasiu sa na oslave zúčastnilo približne 500 rodín, ktoré sa od slávnostného otvorenia o 10:00 hod. až do večerných hodín zapájali do voľnočasových aktivít a prednášok v priestoroch Radnice. Na hlavnom pódiu počas dňa vystúpili detské folklórne súbory Prvosienka, Dratvárik a Matičiarik. Základná umelecká škola predstavila swingový orchester, a detský spevácky zbor Zvonček. Veľkej priazni sa tešili mladí hudobníci skupiny Pufler Kvartet a všetkým fanúšikom hokeja zajasalo srdce, keď na pódium vystúpil Michal Handzuš. Deti nachádzali svoje uspokojenie pri návštevách stanovíšť s atrakciami a hrami, rodičia pri prehliadkach stánkov prorodinných organizácií, ktoré pôsobia na území mesta.

Akcia bola obohatená hodnotnými prednáškami o rodinných vzťahoch v podaní otca Maroša Kuffu, farára zo Žakoviec a divadelným vystúpením Divadla z pasáže. Celé podujatie bolo organizované s hlavným mottom: „aby deti otcov mali, aby mali mamy“ s podtitulom: „Príď to povedať nahlas!“ Organizátori chcú upozorniť na veľkú spoločenskú i osobnú hodnotu manželstva a rodiny, ktorá sa v dôsledku spoločenských tlakov stáva čoraz viac ohrozenou. Skúsenosť s úplnou rodinou počas celého času dospievania má dnes už iba približne štvrtina detí, pritom každý uznáva, že rodina je pre neho najväčšou hodnotou. Deň rodiny je preto občianskou kampaňou, ktorá má angažovať rodiny, aby si uvedomili svoju veľkú cenu a niečo pre ňu urobili.

15 máj ako Deň rodín bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v septembri 1993. OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby pri príležitosti tohto dňa venovali pozornosť téme rodiny a realizovali rôzne prorodinné iniciatívy. V Banskej Bystrici sa oslavuje Deň rodiny od roku 2005, avšak tento rok po prvýkrát pod záštitou primátora.

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
ThLic. Marek Iskra
30. mája 2011

www.rodinabb.sk
www.denrodiny.sk