Deň rodiny 2012

od autora: | 26. apríla 2012

Milé rodiny, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie Dňa rodiny v Banskej Bystrici Deň rodiny 2012 „aby deti otcov mali, aby mali mamy“ Téma: Rodina: Práca a sviatok.

 

 

 

PROGRAM:

Piatok 18.5.

Katedrála sv. Františka Xaverského o 18:00 Svätá omša pre rodiny,
celebruje: Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor

19:15 Hudobná akadémia
Mám všetko; bl. Chiara Luce Badano

hrá a spieva Mládežnícky katedrálny zbor v Banskej Bystrici Chiara Luce Badano bola vymodleným dieťaťom. Rodičia dlhých desať rokov prosili o tento dar. Po jej príchode na svet v roku 1971 sa jej matka vzdala zamestnania, aby mohla byt neustále so svojím dieťaťom, ale hlavne, aby s ňou mohla byt ako matka, ktorá ho má rada. To bolo jediné dedičstvo, ktoré mohla Chiare zanechať: naučiť ju milovať. Bolo to krásne mladé dievča, plné ideálov a snov. Avšak v sedemnástich rokoch do jej života vstúpila zákerná choroba. V neľahkom procese jej osobného rastu dokázala obstáť. Už na začiatku choroby svoj život odovzdala Ježišovi: „Ak to chceš ty, Ježišu, chcem to aj ja“, povedala. Chiara Badano zomrela v roku 1990 po dvojročnom boji s rakovinou kostí, mala 18 rokov. Sv. Otec Benedikt XVI. ju blahorečil 25. septembra 2010.

Vstupné dobrovoľné

 

Sobota 19.5.

Radnica Nám. SNP 1., Cikkerova sien, 2.p.
10:00-12:00 a 14:00-16:00
Rodina: práca a sviatok
Hlavný hosť: Marián Valábek, SDB

V dvoch blokoch prednášok a moderovanej diskusie sa chceme zamyslieť nad témou Rodina: práca a sviatok, ktorá bude mottom Svetového stretnutia rodín so Sv. Otcom v Miláne v júni 2012. Existencia človeka je skutočne ľudskou len do tej miery, do akej je schopný povzniesť sa nad kolobeh vesmíru … zvolať: „Stoj!“ a pýtať sa na jeho zmysel: „Čo mi chceš povedať? “ Chudoba človeka vychádza z väčšej hĺbky ako je zdroj všetkých materiálnych vecí. Vnímame, kde sa v skutočnosti chudoba rodí? Ako prežiť jas a krásu života i keď je človek ponorený do všednosti každodenných povinností?

Vstupné dobrovoľné

V Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21 sa v sobotu od 11:00 do 17:00 bude konať exkluzívna výstava darov, ktoré dostal bl. Ján Pavol_II. počas svojhopontifikátu na apoštolských cestách po celom svete.

 

Nedeľa 20.5.

Nám. Slobody a park pod Pamätníkom SNP
od 11:00 do 16:00

Pódiový program:
Vystúpenia detských folklórnych súborov, banskobystrických materských, základných a stredných škôl, tanečných a hudobných súborov, dramatických skupín a osobností mesta…

 

Aktivity pre deti a rodiny:

Zábavné a športové hry pre rodiny s deťmi všetkých vekových kategórií, kvízy, tvorivé dielne a mnoho ďalšieho pre Vás pripravia ZŠ Fantázia, Saleziáni zo Sásovej, KGŠM, Mládežnícky študentský parlament, skauti, SCVC a ZŠ Moskovská, SCVC SMH Skuteckého, MC Podlavice a Hugo, Vedecká hracka, Hvezdáreň a Štátne lesy a mnoho ďalších organizácií, ktoré môžete spoznať v rámci trhu prorodinných organizácií.

Deň rodiny sa tento rok bude sláviť v 20 slovenských mestách. Inak to nebude ani v Banskej Bystrici, kde sa toto podujatie v nedeľu spojí s gastronomickým festivalom Grilliada.

 

Pódiový program  DR2012 Banská Bystrica 20.5.2012
Čas Účinkujúci Program
10.30-11.00 Detská ľudová hudba ZUŠ BB
11.00-11.10 Otvorenie DR2012 moderátor
11.10-11.20 SDC Hugo škôlkársky program
11.20-11.35 DSZ Vodopádik ZUŠ BB
11.35-12.05 SŠ u Filipa Malá princezná-divadlo
12.15-12.45 ZŠ SCVČ Moskovská Zvyky a tradície regiónu
12.45-13.00 Vstup p. primátor, CPR BB
13.00-13.30 DFS Prvosienka tanec a spev
13.30-14.00 Fusion zbor poprock dorastenecký  zbor
14.00-14.30 DHC SONYTA MUSIC detské pesničky
14.35-15.05 Pufflerquartet francúzske piesne
15.05-15.45 DFS Dratvárik tanec a spev
15.45-16.00 K Dance Moderný tanec

Potvďte svoju účasť na Facebooku. Viac info: http://www.denrodiny.sk/