Gabriele Kuby nám predstavila svoju publikáciu

od autora: | 12. októbra 2013

Dňa 8. októbra 2013 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila prezentácia knihy nemeckej sociologičky Gabriele Kuby s názvom Sexuálna revolúcia.
Túto publikáciu vo veľkej aule predstavila samotná autorka. Na oznam o podujatí zareagoval veľký počet účastníkov. Zúčastnení predstavovali širokú škálu, od kňazov cez bohoslovcov, až po laickú verejnosť.
Autorka sa vo svojej prednáške dotýkala súčasnej situácie ponímania sexuality v spoločnosti a vo svete. Vyjadrila vážnosť tejto situácie vzhľadom k úpadku mravných a morálnych hodnôt.
Zdôrazňovala nesmiernu potrebu bojovať a postaviť sa za pravé hodnoty rodiny vyplývajúce z kresťanstva.
Autorka sa okrem iného angažuje aj v publikačnej a osvetovej činnosti. Na záver bol priestor pre diskusiu a otvorené otázky priamo na autorku publikácie.

Zdroj: xaver.sk

Viac o návšteve Gabriele Kuby