Gabriele Kuby v Badíne

od autora: | 8. októbra 2013

Milé rodiny, milí priatelia…

v poslednej dobe je mnoho správ zo sveta o problematike rodovej rovnosti, ideológii Gender, sexuálnej výchove v školách, naším úsilím je Vám priblížiť viac informácii o tejto spomínanej téme.

V utorok, 8. októbra 2013 o 19.00 hod v Kňazskom seminári v Badíne bude prednášať matka troch detí, nemecká sociologička, publicistka a spisovateľka (Daj láske šancu, Globálna sexuálna revolúcia) Gabriele Kuby. Sleduje vývoj spoločnosti a angažuje sa za budúcnosť nasledujúcich generácií. Hovorí o Globálnej sexuálnej revolúcii a o vývoji spoločnosti dnešnej doby. Mnohí ju už určite poznáte.

Jej návšteva je spojená s prezentáciou novej knihy Globálna sexuálna revolúcia.

Gabriele Kuby úprimne a vecne argumentuje v prospech kultúry života. Na príkladoch so západnej Európy ilustruje, aké rozsiahle sú negatívne dôsledky nášho “moderného” sexuálneho zmýšľania a správania, ako ničia našu identitu a budúcnosť. Núti nás zamyslieť sa nad takýmito otázkami:

  • Existuje univerzálna pravda, alebo má každý svoju?
  • Podľa čoho rozlišujeme dobro a zlo?
  • Je pohlavie určené biologicky alebo si ho môžeme slobodne vybrať?
  • Naozaj je rodina v ohrození?
  • Čo je to rodová rovnosť? Je to dobrá alebo zlá správa?
  • Ovplyvňujú médiá naše sexuálne cítenie a správanie?
  • Je ideál sexuálnej zdržanlivosti mimo manželstva prekonaný?
  • Prečo potrebujú deti rodičov oboch pohlaví?
  • Prečo vymiera naša západná civilizácia?
  • Aký je Boží plán s ľudskou láskou a telom?

 

Na stiahnutie

PDF
Globálna sexuálna revolúcia – prezentačný materiál ku knihe (PDF, 2,9 MB)