Národný Týždeň Manželstva v Banskej Bystrici

od autora: | 23. januára 2013

Program Národného týždňa manželstva

„Vernosť nie je slabosť“

 v Banskej Bystrici

srdečne všetkých pozývame…

 

Nedeľa 10.02.2013
Vernosť nie je slabosť (17:00, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9)
Neformálny otvárací večer celonárodnej kampane Národný týždeň manželstva 2013 v Banskej Bystrici.

Pondelok 11.02.2013
Vydržať sa oplatí (18:00, Kostol Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Kollárova 18)
Diskusia s manželskými pármi, ktoré vo svojich spoločných životoch prešli náročnými obdobiami.
Adorácia pre manželov (17:30, Kaplnka Diecézneho centra Jána Pavla II, Kapitulská 21)

Utorok 12.02.2013
Neboj sa lásky
(19.00, ZMENA !!! Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, BB)
Prednáška českej psychologičky Mileny Mikulkovej. „Chceme milovať bezbolestne, ale to celkom nejde. Potrebujeme teda odvahu k láske.“
O autorke si môžete prečítať tu: http://www.vztahove-poradenstvi.cz


Smiem prosiť? (18:30, Tanečná škola K-Dance, J. Kráľa 3)
Tanečný večer pre manželské páry.

Streda 13.02.2013
Cesta k finančnej slobode (17:30, Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21)
Keď sa jedná o peniaze, všetci chceme bezpečie, pokoj a slobodu, ale je to vôbec možné v tejto ekonomicky neistej dobe? Boh chce naplniť naše potreby a má plán, ako to urobiť. Zaoberajúc sa týmto plánom, budeme hovoriť aj o význame peňazí, spravovaní peňazí, sporení, dlhoch a ako sa z nich dostať, vernosti a dedičstve a ďalších témach, ktoré budete môcť otvoriť v diskusii.
Simon Kloter (1981) je Švajčiar, spolu s manželkou vyhovávajú 3 malé deti. Po štúdiách Biznis projekt manažmentu pracoval ako Projektový manažér. V tom čase ho Boh zavolal na Slovensko, kde od roku 2008 pracuje ako misionár. Je fascinovaný Bohom, tým, ako nás vidí a čo pre nás má.

Štvrtok 14.02.2013
Vernosť a svetonázor (18:00, Kostol Bratskej jednoty baptistov, Horná strieborná 5)
Vernosť je jednou zo základných podmienok pre fungovanie medziľudských vzťahov. Ak vernosť nie je zdôvodnená osobnou filozofiou, ktorá je disciplinovane uvádzaná do života, ľahko sa poruší. Kresťanská antropológia ukazuje nielen cestu k zachovaniu vernosti, ale aj jej nezastupiteľnú hodnotu pre bytosť, ktorá sa nazýva „človek“.
Pavel Hanes (1954) je pôvodne baptistický kazateľ, od r. 1993 vyučuje na Katedre evanjelikálnej teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela predmety Stará zmluva, Filozofia, Apologetika.

Panikaaaaaaaaa! Chystáme svadbu! (17:30, Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21)
Workshop pre tých, ktorí sa nachádzajú v rôznych fázach príprav na vstup do manželstva o tom, ako tieto prípravy zvládnuť a nezošalieť pritom.
Peter a Katka Azorovci (1978) sa v rôznych oblastiach svadobného biznisu pohybujú už niekoľko rokov – ona ako organizátorka (absolvovala štúdium v prestížnej londýnskej agentúre Absolute Perfection), on ako fotograf (v roku 2012 ho magazín EMMA Svadba označil za jedného z 5 najlepších svadobných fotografov na Slovensku).

Piatok 15.02.2013
Ako náhradné rodičovstvo ovplyvnilo naše manželstvo (16:30, Divadlo z pasáže, Lazovná 21)
Stretnutie Klubu náhradných rodín, organizuje Občianske združenie Návrat.

Nedeľa 17.02.2013
Manželské večery (16:00, Diecézne centrum pre rodinu, Kapitulská 21)
Úvodné stretnutie 8-týždňového kurzu pre manželské páry.
Prihlášky do 14.02.2013; poplatok 30€/pár/8 stretnutí; kontakt: 0915973985, 0903733188, rodinabb@rodinabb.sk; ďalšie informácie o kurze nájdete na http://rodinabb.sk/manzelske-vecery