O rodine…

od autora: | 7. februára 2013

Rodina, táto kolíska života a lásky je vhodné miesto,
kde sa človek rodí a rastie,
kde dostáva prvé poznatky o pravde a láske,
kde sa učí, čo znamená milovať a byť milovaný,
a teda čo znamená byť osobou.

Rodina je prvá a najdôležitejšia cesta,
cesta spoločná, i keď zostáva zvláštnou,
jednou a neopakovateľnou, ako je neopakovateľný každý človek,
cesta, ktorej sa nemôže vyhnúť žiadna ľudská bytosť.

Ján Pavol II.