Ponuka metodického materiálu

od autora: | 29. októbra 2013

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Vám ponúka novú pastoračnú pomôcku:
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorú pripravila Rada pre rodinu KBS.
Za príspevok vo výške 2 € je dostupná v Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu na Kapitulskej ul. 21 v BB.
V brožúre nájdete vypracované námety na osem stretnutí s rodičmi prvoprijímajúcich detí. V prílohe je naskenovaný obsah publikácie. Je pravda, že mnohí rodičia práve v období medzi 5 až 10 rokom svojho manželského života prežívajú vážne ťažkosti vo svojom vzájomnom spolužití. O podobné stretnutia najmä z tohto dôvodu často nejavia záujem. Akákoľvek pomoc duchovného rázu je však neraz rozhodujúca pre zachovanie ich vzájomného vzťahu a vieme, že práve duchovná atmosféra v rodine následne ovplyvňuje schopnosť odovzdať svedectvo viery deťom.

Ďakujem Vám za úsilie ktoré venujete starostlivosti o rodiny!
S úctou,
ThLic. Marek Iskra