Vatikán: týždeň v zameraní na rodinu

od autora: | 26. októbra 2013

Rádio Lumen, nedeľa 27.10.2013 o 10:25 – priamy prenos z Vatikánu „Púť rodín k hrobu svätého Petra – slávnostná svätá omša z námestia svätého Petra vo Vatikáne“, hosť – hlavný celebrant pápež František.

Nastávajúce dni budú vo Vatikáne patriť rodinám. V stredu 23. októbra sa v Ríme začne 21. plenárne zhromaždenie Pápežskej rady pre rodinu. Jeho témou bude „30. výročie Charty práv rodiny“. Trojdňové stretnutie otvorí predseda dikastéria Mons. Vincenzo Paglia.

Prvý deň bude venovaný práci predsedníctva, členov a konzultorov, kým na štvrtok 24. októbra je naplánované stretnutie otvorené pre verejnosť, na tému „Nové antropologické horizonty a práva rodiny“. Sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte bude v úvodnej prednáške hovoriť o „Teologických základoch Charty práv rodiny“, po ňom vystúpi španielsky filozof a právnik Andrés Ollero, americká vedecká pracovníčka v oblasti rodinného práva Teresa Colletová a ďalší odborníci.

Dopoludňajšie zasadnutie posledného tretieho dňa sa bude niesť v medzináboženskom duchu. Perspektívu židovstva predstaví rabín David Rosen a doktor Sammack pohľad islamu. Program 21. plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre rodinu vyvrcholí v piatok audienciou u pápeža Františka. V závere zhromaždenia sa ešte jeho účastníci oboznámia s priebehom príprav 8. svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať v septembri 2015 vo Philadelphii.

V sobotu 26. októbra nadviaže na plenárne zhromaždenie Pápežskej rady pre rodinu jej ďalšia iniciatíva, dvojdňová Púť rodín k hrobu sv. Petra, organizovaná v rámci Roka viery. „Rodina, prežívaj radosť z viery!“ – je téma podujatia, na ktorom sa očakáva až 150-tisíc účastníkov zo 75 krajín. Pôjde o vôbec prvé stretnutie rodín s pápežom Františkom. Zahŕňa aj iniciatívy pre deti a mládež: „Predstav svoju rodinu pápežovi Františkovi“ – je výzva pre deti od troch do dvanásť rokov, aby poslali Svätému Otcovi kresbu ich rodiny, ktorá mu bude predstavená. Adolescenti sa budú môcť realizovať pri tvorbe scénografie púte, a to napr. prostredníctvom ich fotografií, zaslaných na internetovú stránku dikastéria. „Rodinné talenty“ je názov umeleckej iniciatívy na tému rodiny, ktorá bola v rámci prípravy na púť adresovaná mladým spevákom a hereckým talentom a pozývala ich k tvorbe piesní či iných umeleckých kúskov o rodine. Najlepšie z nich budú naživo predvedené počas týchto dvoch dní.

Program púte sa začne v sobotu na námestí sv. Petra popoludní o 14. hodine reflexiami, hudbou a svedectvami. O 17. hodine sa za účasti Svätého Otca uskutoční slávnostné vyznanie viery. V nedeľu ráno sa rodiny stretnú na vatikánskom námestí o 9.30 na modlitbu posvätného ruženca a vyvrcholením Púte rodín bude slávenie eucharistie na námestí pred Bazilikou sv. Petra. Predsedať jej bude pápež František. –jk–

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Ďalšie príhovory: