Ráchelina vinica október 2015

od autora: | 11. septembra 2015

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň… Nik ťa neodsúdil?…Ani ja ťa neodsudzujem…“ (Jn 8,7-11)

„Čo je s mojím potrateným dieťaťom? Je možné dosiahnuť odpustenie, pokoj?“

Prijmi pozvanie na víkendový duchovno-terapeutický program Ráchelina vinica, ktorý je určený príbuzným umelo potrateného dieťaťa.  Súčasťou programu je odovzdanie nenarodených detí Bohu a zverenie do rúk Božieho milosrdenstva.

23.-25. októbra 2015 v košickom kraji

Info:
Diecézne pastoračné centrum, Kapitulská 21, B.Bystrica
rachel@rodinabb.sk, tel 0911 911 794
www.rachel.rodinabb.sk