Rodina ohnisko viery, a farnosť ako miesto služby rodín iným rodinám

od autora: | 5. marca 2013

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne v spolupráci s Centrom pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy pozývajú kňazov, bohoslovcov, katechétov, laikov pomáhajúcich vo farnostiach a všetky rodiny, ktoré chcú spoznať a žiť „veľké tajomstvo lásky“ (por. Ef 5,22) na prednášku s diskusiou

Mons. Renzo Bonetti: Rodina ohnisko viery, a farnosť ako miesto služby rodín iným rodinám

– skúsenosti z projektovania pastoračnej starostlivosti vo farnosti prostredníctvom služby rodín
streda, 13. marec 2013, 13:30 – 16:00 hod., Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

Čo je úlohou rodiny v Cirkvi?

Poznáme spôsob ako kultivovať a svojou pastoračnou praxou rozvíjať milosť, ktorú prijali manželia vo sviatosti manželstva?

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev
a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným
kúpeľom vody a slovom. … Toto tajomstvo je veľké;
ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. (Kristus a Cirkev* por. Ef 5, 25-32)

 

Na stiahnutie:
Pozvánka (PNG)
Program don Bonettiho na týždeň 11.3. – 17.3.2013 (PDF)