Správa z prednášky dona Renza Bonettiho

od autora: | 16. marca 2013

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Františka Xaverského v Badíne a v spolupráci s Centrom pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy usporiadali stretnutie s kňazom donom Renzom Bonettim z Talianska.

Spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť – rodina“ odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život.
Chcel si v realite klasickej farnosti vyskúšať účinky bohatého učenia Cirkvi, ktoré siaha až k roku 1980, ku Sv. otcovi Jánovi Pavlovi II., a tiež kládol dôraz na slová pápeža Benedikt XVI. zo Svetového stretnutia rodín v Miláne, aby sme sa v prevencii pred rozvodmi angažovali v systematickom sprevádzaní rodín.

O tom, čo je úlohou rodiny, manželov a kňazov v Cirkvi don Renzo Bonetti uviedol, že tajomstvom lásky, centrom farnosti je Eucharistia, teda Ježiš v strede farnosti. Odporúčal celodenné adorácie, vyzdvihol dôležitosť modlitby, charitu a pomoc manželom. Sviatosť kňazstva a Sviatosť manželstva, obe sú pre poslanie, pre spásu iných. Manželia a kňazi by mali spolupracovať, nemajú robiť aktivity ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo, teda „menej spolu ako sám a všetko“.
Ďalej by manželia mali ohlasovať to, čo žijú, sú príkladom pre ostatných. Dôležitá je modlitba manželov, aby si našli spoločný čas a spôsob, ako sa modliť.

Fotogaléria z prednášky v Badíne

Záznam z prednášky v Bratislave:

Don Renzo Bonetti vo svojich katechézach používa rozličné pomôcky, ktoré sú dostupné aj u nás. Ukážku z jednej katechézy si môžete pozrieť na tomto videu:


Viac sa dozviete aj na stránkach www.misterogrande.org (stránky sú v taliančine).