Služba Sára, pomoc rodinám

od autora: | 1. decembra 2011

„Staň sa dobrovoľníkom a daruj svoj čas rodine“

Stretnutie dobrovoľníkov sa uskutoční 

v stredu 5. decembra 2012  o 18,00 hod 

v Univerzitnom pastoračnom centre Banská Bystrica

 

Odmenou pre každého je možnosť získať akoby náhradnú rodinu a nadviazať s ňou úzke vzťahy a tým si vytvárať aj zázemie pre svoj budúci život.

Veľa rodín nemá v danom meste blízkych príbuzných, preto sú mnohokrát odkázané na pomoc neznámych.

Dobrovoľníctvo pomáha získavať kontakty a budovať vzťahy s rodinou, ako dobrý základ pri neskoršom osamostatňovaní sa.

Táto služba je dobrovoľná a bez finančného ocenenia až na tie prípady, kde ide o asistenciu.

Podstatou je prejaviť svoju vieru skutkami bez nároku na finančnú odmenu zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa ekonomika a peniaze dostávajú na piedestál hodnôt.

Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl, pracujúci, ktorí chcú darovať svoj čas, žiť svoju vieru aj cez skutky. Frekventovanosť návštev závisí od možnosti dobrovoľníka (1- 2x týždenne/2h). Obsah služby závisí od konkrétnej rodiny, jej potrieb. Podpora zahŕňa: pomoc pri výchove, starostlivosť a opatera detí, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky…