Seminár o homosexualite

od autora: | 11. apríla 2014

Milí priatelia,

pozývame vás k účasti na pastoračných seminároch o homosexualite, ktoré  sú určené všetkým kresťanom, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle na  Slovensku.

Téma: NÁDEJ PRE ĽUDÍ INAK SEXUÁLNE CÍTIACICH

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať správne, objektívne a  potrebné informácie o tejto téme, potrebné aj pre získanie zodpovedného  prístupu k ľuďom s homosexuálnymi sklonmi.

Našim zámerom bude citlivým a pravdivým spôsobom poukázať aj na neľahkú  situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením.

Náplňou seminárov budú prednášky, ktoré predstavia túto tému a jej  problematiku v kresťanskom duchu, zahŕňajúc poznatky z oblasti teológie,  filozofie, medicíny, psychológie a práva.
Prezentované budú i pastoračné skúsenosti Linky Valentín, pôsobiacej  pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach už viac ako pätnásť rokov, ktorá  sa venuje duchovnému sprevádzaniu ľudí s homosexuálnym cítením.

Semináre sa uskutočnia v mesiaci máj 2014 v mestách Prešov, Ružomberok  a Bratislava.

Miesto konania:

  • Ružomberok: 6. mája 2014 (utorok) 14, 00 – 17, 00 hod. v budove Katolíckej univerzity, v priestoroch novej univerzitnej knižnice ul. Hrabovská cesta 1
  • Prešov: Seminár v Prešove sa bude konať pre uzavretú skupinu pracovníkov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
  • Bratislava: 23. mája 2014 (piatok) od 13, 00 – 17, 30 hod. v Aule Bohosloveckej fakulty UK, na Kapitulskej ul. 26
  • Banská Bystrica – 12. septembra 2014
  • Košice: jeseň 2014

Záštitu nad týmto podujatím prevzali:

  • Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska;
  • Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska;
  • Linka Valentín (Gréckokatolícka cirkev, Košice);

Spoluorganizátori:

  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (pre seminár v Prešove);
  • Kolégium Katolíckej univerzity (pre seminár v  Ružomberku);

Pozvánky na seminár:

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia sa na seminár: www.seminarhom.sk