Katrina J. Zeno navštívila Banskú Bystricu

od autora: | 30. augusta 2011

Dňa 18. novembra 2011 navštívila Banskú Bystricu Katrin J. Zeno – americká autorka, ktorá sa venuje téme Teológia tela Jána Pavla II.,  z ktorej aj získala titul v odbore teológia na františkánskej univerzite v Amerike. Na Slovensku je známa ako autorka bestselleru „Som žena; Cesta každej z nás“ (Redemptoristi 2010).

Pri tejto príležitosti Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pripravilo celodenný program s týmto vzácnym hosťom. Program bol rozdelený na dve časti. Doobedňajší blok určený pre odbornú verejnosť. Popoludňajší blok pre širokú verejnosť – rodiny, mládež, slobodných…

Program stretnutia s Katrin J. Zeno v Banskej Bystrici

Dopoludnie  10:45 – 12:45

Stretnutie pre odbornú verejnosť (vychovávatelia, pedagogickí pracovníci, katechéti, psychológovia, kňazi, seminaristi, rehoľné sestry, sociálni pracovníci)

Téma: Formovanie identity ženy od narodenia až po smrť v antropológii Jána Pavla II.

Kľúčové okamihy vo vývoji ženy: dôstojnosť, určenie, poslanie

Popoludnie: 14:30 – 17:00

Stretnutie pre širokú laickú verejnosť (rodičia, mládež, slobodní)

Téma: Identita ženy, dcéry, nevesty, matky

Žena tretieho tisícročia, prirodzené hodnoty, ktoré si žena v dnešnej dobe dostatočne neuvedomuje a pritom sú jej najväčším pokladom.

Ak budete máť záujem o záznam zo stretnutia CD- mp3, napíšte nám na adresu rodinabb@rodinabb.sk  alebo nás kontaktujte telefonicky na číslach: 048 472 02 21; 0915 973 985; 0903 722 188.

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme pokojný a požehnaný Advent.